Skazani w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności mają możliwość utrzymywania kontaktów zewnętrznych z najbliższymi. W związku z pandemią koronawirusa i doskwierającym im brakiem kontaktu bezpośredniego z formie widzeń, podjęli wyzwanie napisania listów do osób, które tak jak oni, w instytucjach zamkniętych, zmagają się z samotnością.

W dniu dzisiejszym tysiąc maseczek ochronnych trafiło do Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie. Będą one wykorzystywane przez naszych mundurowych kolegów, funkcjonariuszy Policji do wykonywania codziennych obowiązków służbowych.

Dzisiaj swoje święto obchodzą wszystkie dzieci. Z tej okazji funkcjonariusze tarnowskiej jednostki postanowili zrobić coś dla najmłodszych, najsłabszych, dotkniętych przez los, co pozwoliło wywołać na ich twarzach uśmiech.

Kolejne partie maseczek ochronnych zostały w tym tygodniu wydane poza mury tarnowskiego więzienia. Środki ochrony wykonują skazani w ramach wspólnej akcji Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej #ResortSprawiedliwościPomaga.

Komunikat

29.05.2020

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia dalszych działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2) informujemy, iż:

Funkcjonariusze tarnowskiej jednostki nie ustają w coraz to nowych pomysłach na akcje pomocowe dla najbardziej potrzebujących w związku z sytuacją epidemiczną panującą w kraju. Wychodząc naprzeciw trudnościom z jakimi spotkali się rodzice w związku z wprowadzonym nauczaniem zdalnym, tym razem wsparliśmy zdolnego ucznia, który dzięki naszej pomocy będzie mógł sprawniej realizować obowiązek szkolny, a także rozwijać swoje zdolności, pasje...

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej