Technolog robót wykończeniowych to kurs finansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER).

"Ojcowie Niepodległości" to wystawa udostępniona Zakładowi Karnemu w Wadowicach przez Instytut Pamięci Narodowej oddział w Krakowie.

W dniu 14.06.2019 r. w Wadowickim Centrum Kultury w związku z 100. rocznicą powstania Policji Państwowej odbyło się spotkanie upamiętniające rocznicę.

Zakład Karny w Wadowicach skierował osadzonych do prac pomocniczych związanych z akcją przeciwpowodziową.

Po raz pierwszy w powiecie wadowickim odbyły się wojewódzkie obchody Dnia Strażaka. Medale i odznaczenia wręczała m.in. wicepremier Beata Szydło.

Program resocjalizacji w celu ugruntowania postaw społecznie pożądanych.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej