W bogatym programie wizyty w Szamotułach, ks. biskup Szymon Stułkowski znalazł również czas na odwiedziny w Oddziale Zewnętrznym Zakładu Karnego we Wronkach.

13 października w Zakładzie Karnym we Wronkach gościła delegacja brytyjskiej Służby Więziennej oraz towarzyszący im przedstawiciele Fundacji BARKA. Celem wizyty była wymiana doświadczeń w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej osób opuszczających jednostki penitencjarne.

Kolejni skazani odbywający karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym we Wronkach już wkrótce będą mogli podjąć pracę w charakterze monterów i spawaczy przy produkcji konstrukcji stalowych w hali wynajętej przez firmę CASS.

60 turystów, biorących udział w Ogólnopolskim Rajdzie Szlakiem Powstania Wielkopolskiego, gościło w sobotę 8 października we wronieckim Zakładzie Karnym.

7 września w Starostwie Powiatowym w Szamotułach, z inicjatywy Starosty Szamotulskiego Beaty Hanyżak oraz Przewodniczącej Zarządu Fundacji Pomocy Wzajemnej BARKA Barbary Sadowskiej, odbyło się spotkanie partnerstwa lokalnego z udziałem przedstawicieli gmin i jednostek samorządowych powiatu oraz podmiotów ekonomii społecznej.

1 września 114 osadzonych w Zakładzie Karnym we Wronkach rozpoczęło kolejny etap edukacji w funkcjonującym w jednostce Centrum Kształcenia Ustawicznego.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej