W Oddziale Zewnętrznym w Toruniu zakończyła się edycja kursu zawodowego dla skazanych pn. „Robotnik budowlany”.

St. sierż. Piotr Ernest – technik działu kwatermistrzowskiego Oddziału Zewnętrznego w Toruniu, Zakładu Karnego w Inowrocławiu zdobył brązowy medal podczas Mistrzostw Polski Wojska Polskiego i Służb Mundurowych w kickboxingu.

Złożeniem symbolicznej wiązanki kwiatów pod obeliskiem poświęconym "Komendantom Okręgu Pomorskiego ZWZ – AK" uczcili torunianie Dzień Polskiego Państwa Podziemnego. W obchodach udział wziął kpt. Krzysztof Brzozowski – Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Inowrocławiu.

O sportowych sukcesach Agaty Krzywdzińskiej – inspektora działu ewidencji Oddziału Zewnętrznego w Toruniu informowaliśmy już niejednokrotnie. Tym razem podczas LOTTO Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej na Stadionie Śląskim zajęła drugie miejsce.

Ceremonią wojskową, złożeniem w imieniu społeczności miasta i regionu jednej, symbolicznej wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Pamięci Ofiar Zbrodni Pomorskiej 1939, a także odsłonięciem i poświęcenie instalacji poświęconej przedstawicielom służb mundurowych – ofiarom Zbrodni Pomorskiej 1939 torunianie upamiętnili 82. rocznicę Wybuchu II Wojny Światowej. Wśród uczestników był reprezentant Zakładu Karnego w Inowrocławiu, Oddziału Zewnętrznego w Toruniu kpt. Marcin Lewandowski –...

15 sierpnia br. funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Inowrocławiu oraz Oddziału Zewnętrznego w Toruniu, jednostek które podlegają Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Bydgoszczy wzięli udział w Pikniku Militarnym zorganizowanym przez Muzeum Artylerii w Toruniu promując Służbę Więzienną.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej