Komunikat

12.11.2020

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), oraz mając na uwadze zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego:

KOMUNIKAT

05.11.2020

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), oraz mając na uwadze zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego:

Funkcjonariusze zabrzańskiej jednostki po raz kolejny wykazali się czujnością i nie dali się przechytrzyć. Udaremnili przedostanie się na teren jednostki substancji niedozwolonych.

Komunikat

23.10.2020

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej COVID-19 (wywołanej przez koronawirus SARS-Cov-2), oraz mając na uwadze zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego, administracja jednostki penitencjarnej informuje, że na podstawie Zarządzenia Nr 83/2020 Dyrektora Zakładu...

Elektrycy to jedni z najbardziej poszukiwanych pracowników na rynku pracy. W zabrzańskiej jednostce umiejętności w tym fachu zdobyło 12 skazanych podczas kursu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. To resocjalizacja poprzez naukę i pracę. Skazani zdobywają kwalifikacje zawodowe, które zwiększają ich szanse na zatrudnienie podczas odbywania kary, a po opuszczeniu zakładu karnego pozwolą im szybko odnaleźć się...

Oliwka z Boguchwałowic ma zaledwie kilka miesięcy, a już walczy o życie, musi pokonać SMokA – czyli rdzeniowy zanik mięśni. W tej nierównej walce pomaga jej wielu ludzi o dobrych sercach. Do rycerzy Oliwii dołączyli także funkcjonariusze i osadzeni z Zakładu Karnego w Zabrzu, Wojkowicach i Cieszynie.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej