Jednym z nadrzędnych celów kary pozbawienia wolności jest wzbudzenie w skazanym woli w kształtowaniu jego społecznie pożądanych postaw a w szczególności poczucia odpowiedzialności co doskonale wpisuje się w kanon wartości idei sprawiedliwości naprawczej, która rozumiana jest jako metoda rozwiązywania konfliktu powstałego pomiędzy ofiarą a sprawcą przestępstwa.

Uroczystość, której tradycyjnie towarzyszyło przyznanie funkcjonariuszom odznak za „Za zasługi w pracy penitencjarnej”, awansów, zorganizowano w związku z obchodami Święta Służby Więziennej . Wręczenia nominacji oraz odznaczeń dokonał ppłk Andrzej Weremko Dyrektor Zakładu Karnego w Chełmie z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Podpisano porozumienie w zakresie współpracy w ramach poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ograniczenia skutków niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

IX Ogólnopolski Konkurs na stworzenie czegoś nowego ze starego pod hasłem „Nowe życie starych przedmiotów”

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), w związku z wystąpieniem na obszarze województwa lubelskiego potwierdzonych przypadków zarażenia wirusem COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz kierując się zaleceniami wydanymi przez...

W dniu 29.01.2021r. w trakcie wykonywanych obowiązków służbowych funkcjonariusze Zakładu Karnego w Chełmie udaremnili dostarczenie na teren jednostki substancji niedozwolonych.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej