Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), w związku z wystąpieniem na obszarze województwa lubelskiego potwierdzonych przypadków zarażenia wirusem COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz kierując się zaleceniami wydanymi przez...

W dniu 29.01.2021r. w trakcie wykonywanych obowiązków służbowych funkcjonariusze Zakładu Karnego w Chełmie udaremnili dostarczenie na teren jednostki substancji niedozwolonych.

20 stycznia 2021 r. Wicewojewoda Lubelski Bolesław Gzik wizytował Zakład Karny w Chełmie. W spotkaniu uczestniczył również Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Lublinie płk Dariusz Bernat.

Zakład Karny w Chełmie w ramach akcji „Resort Sprawiedliwości Pomaga” przyłączył się do inicjatywy pod nazwą #Orszak.

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), w związku z wystąpieniem na obszarze województwa lubelskiego potwierdzonych przypadków zarażenia wirusem COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz kierując się zaleceniami wydanymi przez Państwowego Inspektora Sanitarnego.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej