1 sierpnia 2019r., w 75 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego w Zakładzie Karnym w Łupkowie odbyły się zajęcia oświatowe mające na celu przybliżenie skazanym największego zbrojnego wystąpienia przeciwko okupującym Warszawę wojskom niemieckim

Zakład Karny w Łupkowie wraz z podległym Oddziałem Zewnętrznym w Moszczańcu już od wielu lat współpracuje z Zespołem Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie.

Służba Więzienna włącza się w szereg akcji oraz wydarzeń organizowanych w "małych ojczyznach", gdzie od lat funkcjonują zakłady karne i areszty śledcze. Tym razem Zakład Karny w Łupkowie aktywnie uczestniczył w międzynarodowej konferencji naukowej poświęconej wielokulturowości Euroregionu Karpackiego, która odbyła się w dniach 8-9 lipca br.

Na mocy podpisanego przez Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Rzeszowie płk Marka Grabka Porozumienia z Fundacją „Centrum Dialogu Między Religiami i Narodami” w Zakładzie Karnym w Łupkowie wdrożono do realizacji szereg działań mających na celu edukację skazanych w zakresie kultury i historii.

Zakład Karny w Łupkowie kolejny raz współorganizatorem pikniku rodzinnego.

W dniu 17.05.2019 r. strzelnica Zakładu Karnego w Łupkowie były areną rozgrywanych Eliminacji Okręgu Rzeszowskiego do VIII Mistrzostw Służby Więziennej w Marszobiegu Terenowym.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej