W Areszcie Śledczym w Warszawie-Białołęce po okresie pandemii zostały wznowione mityngi Anonimowych Alkoholików. W tutejszej jednostce spotkania te odbywają się od 12 lat.

Już po raz kolejny studenci Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie będą mogli kształcić swoje umiejętności i poszerzać zdobytą wiedzę podczas praktyk zawodowych w Areszcie Śledczym w Warszawie - Białołęce.

Czytanie rozbudza ciekawość i wyobraźnię, uczy myślenia,rozwija język i wzbogaca wiedzę oraz świadomość człowieka.

Pierwsze dni maja są doskonałym czasem, by pamiętając o tradycjach i tożsamości narodowej wspólnie odczuwać dumę z osiągnięć demokratycznej i nowoczesnej Polski.

Funkcjonariusze Służby Więziennej mają swoje metody na walkę z przestępczością. Dzięki czujności udaremnili dostarczenie telefonu komórkowego na teren Aresztu Śledczego w Warszawie Białołęce przez osobę udającą się na widzenie z osadzonym.

W ramach podpisanego porozumienia o współpracy naukowo- dydaktycznej Areszt Śledczy w Warszawie- Białołęce zorganizował w dniu 26.04.2022r. wizytę studyjną dla studentów Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej