Zakład Karny w Raciborzu rozpoczyna współpracę z czeską Służbą Więzienną.

25 stycznia 2019 roku będzie datą wyjątkową dla raciborskich więzienników. To właśnie dziś na terenie raciborskiej jednostki penitencjarnej otwarto Izbę Tradycji Zakładu Karnego w Raciborzu.

Nowe miejsca pracy osadzonych są wynikiem podpisanego porozumienia pomiędzy Dyrektorem Zakładu Karnego w Raciborzu a przedstawicielem spółki DREWTRANS.

Dyrektor Zakładu Karnego w Raciborzu oraz BITRON POLAND podpisali porozumienie zakładające wzrost zatrudnienia osób pozbawionych wolności. W roku 2019 zatrudnienie w Bitronie wzrośnie o ponad 80%.

Funkcjonariusze i pracownicy Zakładu Karnego w Raciborzu przekazali świąteczne paczki dla dzieci ze Stowarzyszenia „Pomocna Dłoń” w Raciborzu.

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Raciborzu zorganizowali spotkanie "MIKOŁAJ Z RODZINĄ". W organizację włączyły się także liczne liczne podmioty i instytucje współpracujące z raciborskim zakładem karnym.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej