W ramach podpisanego porozumienia o współpracy naukowo- dydaktycznej Areszt Śledczy w Warszawie- Białołęce zorganizował w dniu 26.04.2022r. wizytę studyjną dla studentów Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.

Informacja dotycząca przełożenia terminu rejestracji widzeń.

Funkcjonariusze Służby Więziennej promują postawy proekologiczne wśród osadzonych. Skazani z Aresztu Śledczego w Warszawie- Białołęce pod opieką wychowawcy po raz kolejny wyszli z więzienia sprzątać zaśmiecone tereny przy areszcie. Była to kolejna okazja do zamanifestowania naszych ekologicznych postaw.

Praca w Służbie Więziennej to gwarancja stałego zatrudnienia i całkiem niezłych zarobków. To duża odpowiedzialność za siebie i za innych. To też satysfakcja i poczucie misji.

Funkcjonariusz Aresztu Śledczego w Warszawie – Białołęce – kpr. Marek Ozimek zawalczy podczas Charytatywnej Gali Boksu organizowanej przez Fundację Cancer Fighters! Ta charytatywna gala ma jeden ważny CEL - zebranie funduszy dla podopiecznych Fundacji zmagających się z chorobą nowotworową. Gala odbędzie się 21 maja.

Abstynencja więźniów wymuszona izolacją penitencjarną nie gwarantuje definitywnego zerwania z nałogiem.Dlatego skazani, u których stwierdzono uzależnienie od alkoholu, poddawani są specjalistycznym oddziaływaniom terapeutycznym w warunkach izolacji penitencjarnej.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej