31 maja obchodzimy Światowy Dzień bez Papierosa. W związku z tym na terenie Zakładu Karnego w Inowrocławiu a także Oddziału Zewnętrznego w Toruniu podejmuje się szereg działań mających na celu uświadomienie szkodliwości palenia wyrobów tytoniowych.

Pobyt w izolacji penitencjarnej to niewątpliwie trudna sytuacja życiowa. Ale pamięć o najbliższych zawsze pozostaje w  każdym człowieku. Skazani z toruńskiej „Beczki” pamiętali i wykonali kartki z okazji Dnia Matki.

O tym jak niezwykłym, ważnym i wymagającym zawodem jest pielęgniarstwo, wie doskonale każdy, kto choć raz zetknął się z chorobą. Zawód ten nabiera jeszcze bardziej szczególnego charakteru, gdy wykonywany jest za murami więzienia.

Ministerstwo Sprawiedliwości i Służba Więzienna od początku epidemii Covid-19 skutecznie zapobiegają rozprzestrzenianiu się koronawirusa w zakładach karnych i aresztach śledczych. Dbają o ochronę zdrowia i życia funkcjonariuszy, pracowników więziennictwa oraz osadzonych i ich najbliższych. Sytuacja epidemiczna jest dokładnie monitorowana, dzięki czemu nie doszło do masowych zakażeń na terenie jednostek penitencjarnych.

Tegoroczne obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja torunianie obchodzili na Rynku Staromiejskim. W obchodach nie zabrakło przedstawiciela Oddziału Zewnętrznego w Toruniu.

Flaga Polski jest z nami we wszystkich ważnych chwilach. Podczas wydarzeń podniosłych i uroczystych, ale także w dni żałoby. Barwy Narodowe prezentowane są również przez Oddział Zewnętrzny w Toruniu.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej