W dniu 08 czerwca br., kpt. Tomasz Cybulski – zastępca dyrektora Zakładu Karnego w Garbalinie – w imieniu dyrektora jednostki, przekazał Panu Przemysławowi Grabarczykowi - dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Łęczycy, pół tysięczną partię maseczek ochronnych, wyprodukowanych przez osadzonych odbywających aktualnie karę pozbawienia wolności w naszej jednostce penitencjarnej.

W dniu 05 czerwca br., na terenie Zakładu Karnego w Garbalinie, reaktywowane zostało porozumienie dotyczące kontynuacji współpracy pomiędzy Zakładem Karnym w Garbalinie, a Towarzystwem Miłośników Ziemi Łęczyckiej w Łęczycy.

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), w związku z wystąpieniem na obszarze woj. łódzkiego kolejnych potwierdzonych przypadków zarażenia wirusem COVID-19 (SARS-CoV-2), za zgodą Sędziego Penitencjarnego...

W dniu 21 maja br. płk Grzegorz Tomaszewski - Dyrektor Zakładu Karnego w Garbalinie, przekazał kierownictwu Domu Dziecka w Grotnikach, zebrane przez kadrę jednostki, zabawki, książki, gry planszowe, ubrania oraz zakupione przybory szkolne. Jest to już kolejna edycja niesienia pomocy i wsparcia potrzebującym w czasie trwania epidemii COVID-19, która została przeprowadzona przez funkcjonariuszy jednostki penitencjarnej w Garbalinie.

W dniu 18 maja br., funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Garbalinie, przekazali Towarzystwu Przyjaciół Dzieci w Łęczycy słodycze oraz nagrane przez osadzonych bajki na płytach CD. Kolejna już inicjatywa miejscowej Służby Więziennej to praktyczne wdrożenie w życie założeń akcji pn. #ResortSprawiedliwościPomaga", która zainicjowana została przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Łodzi rozpoczął nabór chętnych chcących wstąpić w szeregi łódzkiej Służby Więziennej. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z odpowiednią komórką zajmująca się rekrutacją. Dane kontaktowe znajdują się na plakacie reklamowym. ZAPRASZAMY!

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej