Dziś obchodzimy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. 82 lat temu NKWD strzałem w tył głowy zamordowało ponad 21 tys. obywateli Polski, w tym oficerów Wojska Polskiego, Korpusu Ochrony Pogranicza, funkcjonariuszy Policji Państwowej, Straży Więziennej i urzędników.

To święto, w którego trakcie w sposób szczególny zwracamy uwagę na problemy zdrowotne społeczeństw na całym świecie. To także dzień wszystkich tych, którzy za swoje powołanie uznali niesienie pomocy drugiemu człowiekowi w trudnym czasie choroby.

„Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, wstępując do Służby Więziennej, ślubuję uroczyście: rzetelnie wykonywać powierzone mi zadania funkcjonariusza tej Służby i polecenia przełożonych, przestrzegając Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i wszystkich przepisów prawa, jak również tajemnic związanych ze służbą, a także zasad etyki zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem poszanowania godności ludzkiej oraz z dbałością o dobre imię służby” – to tekst roty...

W dniu 28 marca 2022r. studenci II roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku penitencjarystyka dla funkcjonariuszy Służby Więziennej w służbie kandydackiej rozpoczęli w Areszcie Śledczym w Warszawie- Białołęce dwutygodniową klinikę penitencjarną.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą pracy w Areszcie Śledczym w Warszawie- Białołęce

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej