W dniu 17 marca 2022 roku odbyła się roczna odprawa kierownictwa Aresztu Śledczego w Warszawie – Białołęce, w której wziął udział płk Zbigniew Brzostek - Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Warszawie oraz mjr Michał Chrościelewski - Zastępca Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Warszawie.

15 marca obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Pracy Socjalnej. Pracownicy socjalni pełnią niezwykle ważną rolę nie tylko w szeroko pojętej pomocy potrzebującym, ale także w pracy resocjalizacyjnej z osobami osadzonymi w placówkach penitencjarnych.

Gotowi oddać krew

14.03.2022

Z inicjatywy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, powstaje baza osób gotowych oddać krew.

Tysiące Polaków włączyło się w pomoc Ukrainie. Wśród nich są nie tylko funkcjonariusze Służby Więziennej, ale również osoby pozbawione wolności. Osadzeni z Aresztu Śledczego w Warszawie- Białołęce zostali zaangażowani w przygotowywanie miejsc pobytu dla uciekających przed wojną Ukraińców.

Od 112 lat – 8 marca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Kobiet. To doskonały moment by złożyć życzenia wszystkim paniom jak i również przyjrzeć się pracy i misji kobiet w Służbie Więziennej.

3 marca w Areszcie Śledczym w Warszawie- Białołęce odbyła się wystawa edukacyjna dla skazanych na temat „Żołnierzy Wyklętych”. Wystawa została wypożyczona z Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej