Wewnątrz murów raciborskiego więzienia regularnie prowadzone są programy profilaktyczne. „Skazany na wolność” to nazwa jednego z nich.

17 września 2018 roku na dziedzińcu Zamku Piastowskiego w Raciborzu odbyła się ceremonia nadania sztandaru raciborskiej jednostce penitencjarnej.

Funkcjonariusze raciborskiego zakładu karnego zajęli pierwsze miejsce w III okręgowych mistrzostwach OISW w Katowicach z zakresu technik interwencyjnych i samoobrony.

17 sierpnia przed południem na rybnickim rynku rozpoczęły się uroczystości związane z uroczystymi obchodami Święta Wojska Polskiego. Uczestniczył w nich także Dyrektor Zakładu Karnego w Raciborzu.

Tym razem osadzeni zostaną skierowani do pracy nieodpłatnej w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej z Raciborza. 14 sierpnia 2018 roku podpisano stosowne umowy pomiędzy podmiotami.

Dzięki rozmowom pomiędzy Dyrektorem Zakładu Karnego w Raciborzu oraz Prezydentem Miasta Raciborza coraz więcej osadzonych znajduje zatrudnienie. Najświeższym przykładem jest podpisana umowa o nieodpłatnym zatrudnieniu kolejnych osadzonych.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej