W październiku b.r. Dyrektor Zakładu Karnego w Łupkowie podpisał dwie kolejne umowy z kontrahentami zewnętrznymi o odpłatne zatrudnienie skazanych

W Zakładzie Karnym w Łupkowie oraz podległym Oddziale Zewnętrznym w Moszczańcu odbyła się prelekcja z Panią Ewę Steligę, mediatorem stałym przy Sądzie Okręgowym w Krośnie.

W związku z przypadającym w dniu 13  października Dniem Ratownictwa Medycznego w  Oddziale Zewnętrznym w Moszczańcu zorganizowano warsztaty dla skazanych z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

W Zakładzie Karnym w Łupkowie realizowane są kolejne szkolenia w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

W dniach 10 – 28.08.2018r., w Zakładzie Karnym w Łupkowie prezentowana była wystawa poświęcona pamięci ofiar niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz – Birkenau, ukazująca jego grozę przez pryzmat prac artystycznych wykonanych przez obozowych artystów

W ramach realizacji kolejnego etapu projektu "Wielokulturowa pamięć dni minionych" w dniu 28.08.2018r., uczczono pamięć ofiar Obozu Pracy Przymusowej w Zasławiu

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej