Corocznie dnia 22 lutego obchodzony jest Europejski Dzień Ofiar Przestępstw. W Polsce święto ustalono na mocy ustawy Sejmu RP z dnia 12 lutego 2003 roku celem monitorowania sytuacji ofiar przestępstw oraz działań na rzecz poprawy ich położenia. Jest ono apelem, o respektowanie praw przysługujących ofiarom przestępstw na mocy obowiązujących unijnych przepisów.

16 lutego 2024 roku ppłk Marcin Czerw - Dyrektor Aresztu Śledczego w Krasnymstawie podpisał kolejną umowę o zatrudnieniu skazanych z Muzeum Regionalnym w Krasnymstawie.

„, Zgodnie z uchwaloną w lipcu 2022 roku nowelizacją ustawy o Służbie Więziennej dzień 8 lutego ustanowiono Dniem Tradycji Służby Więziennej. ”

W dniu 25.01.2024 r. Dyrektor Aresztu Śledczego w Krasnymstawie ppłk Marcin Czerw przekazał na rzecz krasnostawskiego Sztabu WOŚP rękodzieła wykonane przez osadzonych, które zostaną przekazane na licytację 32 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

W związku ze zbliżającą się rocznicą wybuchu Powstania Styczniowego skazani z Aresztu Śledczego w Krasnymstawie mieli okazję uczestniczyć w wykładzie na temat tego historycznego wydarzenia.

9 stycznia- 96. rocznica powstania Ligi Ochrony Przyrody

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej