Wzorem lat ubiegłych, Zakład Karny w Zamościu włączył się w obchodzone corocznie święto Międzynarodowego Dnia Ziemi.

13 kwietnia obchodzony jest Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Święto państwowe, w czasie którego oddajemy cześć jeńcom wojennym i więźniom, zamordowanym w Związku Sowieckim wiosną 1940 r. W obchody święta włączył się również zamojski zakład karny a także w ramach prowadzonych oddziaływań resocjalizacyjnych skazani przebywający w jednostce penitencjarnej.

W przededniu Świąt Zmartwychwstania Pańskiego w Zakładzie Karnym w Zamościu, odbyło się uroczyste spotkanie funkcjonariuszy i pracowników jednostki penitencjarnej. Spotkaniu przewodniczył dyrektor zamojskiej jednostki penitencjarnej ppłk Dariusz Bochyński i kapelan ks. Tomasz Źwiernik.

W Zakładzie Karnym w Zamościu odbyła się uroczystość powołania zastępcy dyrektora jednostki.

Funkcjonariusze zamojskiego zakładu karnego w ubiegłym roku oddali 39150 ml krwi, a w pierwszych dwóch miesiącach bieżącego rok już 8100 ml krwi. Regularne włączanie się przez funkcjonariuszy Służby Więziennej do akcji honorowego oddawania krwi ratuje życie tym, którzy jej potrzebują.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej