Mając na względzie umożliwienie ścieżki rozwoju zawodowego funkcjonariuszom Służby Więziennej (szczególnie z pionu ochrony) od dnia 1 września 2022 roku została wprowadzona w Służbie Więziennej ogólna zasada naboru wewnętrznego na wakujące stanowiska w działach pozaochronnych aresztów śledczych i zakładów karnych, spośród funkcjonariuszy Służby Więziennej legitymujących się w szczególności, co najmniej 2 letnim stażem służby w Służbie Więziennej.

Dziś (8 maja br.) w sali dydaktycznej Zakładu Karnego w Rzeszowie odbyło się spotkanie edukacyjne pn.: „Szanuj zasady, chroń życie”, skierowane do uczniów szkół średnich.

8 maja obchodzimy dzień bibliotekarza i bibliotek, a w dniach 8-15 maja po raz dwudziesty – Tydzień Bibliotek, którego tegorocznym hasłem jest: „Moja Twoja Nasza Biblioteka!".

8 maja br. w Zakładzie Karnym w Dębicy została podpisana umowa na budowę nowego pawilonu zakwaterowania wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

W uroczystości nadania sztandaru Aresztowi Śledczemu w Kielcach uczestniczył dziś (5 maja br.) Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro. To wyraz uznania dla wzorowej służby i patriotyzmu funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Trzeci Maja

03.05.2023

W obchodach Święta Narodowego Trzeciego Maja uczestniczyli więziennicy w całej Polsce. W Warszawie, wraz z najwyższymi władzami państwowymi, w uroczystościach uczestniczył Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej