Apel

02.07.2024

W związku z nieprawdziwymi informacjami pojawiającymi się w przestrzeni medialnej na temat rzekomego stosowania tortur wobec Michała Olszewskiego przez funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz powołującymi się na te informacje licznymi komentarzami wielu dziennikarzy i polityków, do Aresztu Śledczego w Warszawie-Służewcu wpłynęło ok. 110 e-maili oraz odebrano kilkaset telefonów z kierowanymi do funkcjonariuszy Służby Więziennej groźbami,...

Patrzeć szerzej

02.07.2024

Po uroczystej promocji oficerskiej rozmawiamy z tegoroczną prymuską. Ppor. Natalia Jeszka, wychowawca w Zakładzie Karnym nr 1 w Grudziądzu mówi wprost: - To jest miejsce, w którym chciałam być. Dla mnie ważna jest praca z człowiekiem.

W jednostkach penitencjarnych w kraju służą psy specjalne, wykrywające narkotyki i substancje niedozwolone oraz psy służbowe, czyli patrolowo-obronne, których głównym zadaniem jest patrolowanie terenu jednostki w porze nocnej i dziennej.

W piątek w południe, 28 czerwca, na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie z udziałem Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego prof. Adama Bodnara oraz Wiceministry Sprawiedliwości Marii Ejchart odbyły się Centralne Obchody Święta Służby Więziennej. W tym roku świętowaliśmy w przeddzień uroczystości patrona naszej formacji, św. Pawła Apostoła. – Jesteście formacją szczególną, tworzycie niedostrzegalny, ale bardzo ważny i niezbędny filar...

26 czerwca b.r., w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach, odbył się egzamin kończący szkolenie zawodowe w korpusie chorążych. Szkolenie ukończyło 122 słuchaczy reprezentujących specjalizacje: kwatermistrzowską, ochronną, penitencjarną i psychologiczną.

26 czerwca br. w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Suchej odbyła się uroczysta akademia z okazji zakończenia szkolenia zawodowego na pierwszy stopień w korpusie podoficerów Służby Więziennej

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej