Sierż. sztab. Łukasz Zyzik – starszy oddziałowy działu ochrony Aresztu Śledczego w Mysłowicach zdobył podczas Otwartych Mistrzostw Polski w Ju-Jitsu Sportowym dwa medale, tj. złoty w formule NE – WAZA oraz brązowy w formule NO-GI MASTERS w kategorii wagowej do 69 kg.

Decyzją Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu z dnia 17 października 2022 r. (znak: BUWII-904-1621(5)/22 MK) mogiła śp. Franciszka Skorupy została wpisana do ewidencji grobów weteranów walk o wolność i niepodległość Polski, pod numerem ewidencyjnym 4778.

Kpr. Sylwester Drozdowski – funkcjonariusz działu kwatermistrzowskiego Aresztu Śledczego w Mysłowicach został zwycięzcą dwóch edycji konkursu organizowanego przez Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej pt. „Zatrzymane w kadrze - Powstanie Warszawskie”.

W ostatnich dniach Areszt Śledczy w Mysłowicach został odwiedzony przez trzy grupy studentów kierunku Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Funkcjonariusz Działu Kwatermistrzowskiego Aresztu Śledczego w Mysłowicach kpr. Sylwester Drozdowski został medalistą International Cup Poland MFR Federation. 

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Katowicach powołał z dniem 28 kwietnia 2022 r. mjr. Tomasza Musiała na stanowisko Zastępcy Dyrektora Aresztu Śledczego w Mysłowicach.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej