Dziś, 10 lutego obchodzimy Międzynarodowy Dzień Dojeżdżania Rowerem do Pracy Zimą. To bardzo dobry czas do przemyśleń na temat zdrowia, ekologii, ale również przestrzegania zasad bezpieczeństwa na drodze.

8 lutego obchodzimy Dzień Tradycji Służby Więziennej, zgodnie z nowelizacją w 2022 roku Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej.

Uczniowie drugiej klasy Technikum Hotelarskiego Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich ponownie w Areszcie Śledczym w Bydgoszczy, w ramach ogólnopolskiego programu Służby Więziennej związanego z edukacją młodzieży pt. „W SŁUŻBIE PRAWU”.

Pisane Ql.com

07.02.2024

To tytuł nowo powstałej inicjatywy w Areszcie Śledczym w Bydgoszczy - gazety wydawanej przez osadzonych. Gazeta jest tworzona i wydawana przez osoby pozbawione wolności pod nadzorem wychowawcy. Inicjatywa pomaga w nabywaniu nowych umiejętności i w pożyteczny sposób wpływa na zagospodarowanie wolnego czasu.

Dzień Sekretarki

25.01.2024

Sekretarka, czyli osoba która sprawuje pieczę nad obsługą sekretariatu. Dobra organizacja, efektywność i komunikatywność – to cechy, bez których obsługa sekretariatu nie byłaby możliwa.

17 stycznia br. kontrahenci, którzy zatrudniają osadzonych z bydgoskich jednostek penitencjarnych na zaproszenie Dyrektora Aresztu Śledczego w Bydgoszczy odwiedzili bydgoski areszt.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej