Koło fortuny, malowanie farbami, konkursy z nagrodami i mały test sprawnościowy dla kandydatów do Służby Więziennej – takie atrakcje dla dzieci przygotowały Ministerstwo Sprawiedliwości i Służba Więzienna na pikniku z okazji Dnia Dziecka w ogrodach kancelarii premiera.

Czy mediacje w warunkach izolacji penitencjarnej mają sens? Liczba spotkań mediacyjnych prowadzonych w ramach programu „Mediacje po wyroku” trwającego do 30 kwietnia br. w 22 aresztach śledczych i zakładach karnych w całym kraju przekonuje, że jak najbardziej. Zachęcamy do przeczytania czerwcowego numeru od deski do deski, choć radzimy zacząć od obszernego wywiadu z szefem naszej formacji.

Mediacje po wyroku

29.05.2024

Setki dyżurów mediatorów, prawie tysiąc przeszkolonych osadzonych i prawie 300 przeprowadzonych mediacji to efekt programu z zakresu sprawiedliwości naprawczej, który zakończył się w 22 jednostkach penitencjarnych w całej Polsce.

Komunikat

29.05.2024

5 czerwca 2024 roku w siedzibie Centralnego Zarządu Służby Więziennej odbędzie się spotkanie podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Marii Ejchart i Dyrektora Generalnego Służby Więziennej płk. dr. Andrzeja Pecki z przedstawicielami Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa oraz Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”.

70 kolorowych poduszek z przyjaznych dzieciom materiałów, a przede wszystkim od serca. To dar dla małych pacjentów Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie.

Funkcjonariusz Służby Więziennej został uhonorowany przez Ministra Zdrowia za bezinteresowną pomoc i oddaną krew odznaczeniem „Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu".

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej