Porucznik Mariusz Leszczyński – kierownik działu ewidencji na co dzień pełniący służbę w Oddziale Zewnętrznym w Toruniu ostatnie lata poświęcił dla sportowego rozwoju wiele prywatnego czasu.

Agata Krzywdzińska - inspektor działu ewidencji z Oddziału Zewnętrznego w Toruniu zdobyła kolejne sukcesy sportowe. Ranga wydarzenia to prawdziwy powód do dumy. Tym razem wzięła udział w Paralekkoatletycznych Mistrzostwach Świata w Paryżu World Para Athletics.

W związku z dniem wolnym od służby, który przypada w poniedziałek 14.08.2023r. rejestracja zgłoszeń osób ubiegających się o widzenie wyjątkowo odbędzie się wcześniej tj. w piątek 11.08.2023 roku.

Mjr Aleksander Pastwa, Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Inowrocławiu reprezentujący Oddział Zewnętrzny w Toruniu uczestniczył w uroczystym zakończeniu roku szkolnego uczniów ZDZ w Toruniu.

Do toruńskiego Oddziału Zewnętrznego Zakładu Karnego w Inowrocławiu przybyli kolejni studenci.

Funkcjonariusze Oddziału Zewnętrznego w Toruniu przedstawili ofertę zatrudnienia w szeregach formacji.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej