Targi Pracy UWM

19.05.2024

15 maja 2024 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej podczas Targów Pracy można było spotkać funkcjonariuszy Służby Więziennej różnych stanowisk i pełnionych obowiązków.

Żywa Biblioteka

19.05.2024

Służba Więzienna okręgu olsztyńskiego przyłączyła się do międzynarodowego ruchu promującego prawa człowieka i dialog społeczny.

Najcenniejszy dar

16.05.2024

Trwa akcja MUNDUROWY DAR SERCA zainicjowana przez Zespół ds. Popularyzacji Honorowego Krwiodawstwa w Służbie Więziennej. Specjaliści Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Olsztynie przyłączyli się do akcji.

W dniach 13 - 31 maja 2024 r. w Areszcie Śledczym w Suwałkach odbywa się kurs "Ogólnobudowlany" finansowany z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Sztafeta Biegowa

15.05.2024

11. Iławska Sztafeta Biegowa wokół Jezioraka z okazji 75-lecia utworzenia Zakładu Karnego w Iławie.

13 maja 2024 r. ppłk Piotr Rutkiewicz Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Olsztynie podpisał porozumienie z Katarzyną Gumowską Kuratorem Okręgowym Sądu Okręgowego w Olsztynie.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej