W dniach 06-10.11.2023r. na terenie Zakładu Karnego w Krzywańcu w ramach projektu Centrum Sztuki Osadzonych zrealizowano we współpracy z Ośrodkiem Szkolenia Służby Więziennej w Suchej szkolenie specjalistyczne dla wychowawców działów penitencjarnych i terapeutycznych z zakresu inicjowania działań teatralnych z osadzonymi, tworzenia procesów grupowych, konstruowania scenariusza, dramaturgii, reżyserii oraz narzędzi pracy z aktorem-amatorem

W dniu 28 października br. w Zakładzie Karnym w Krzywańcu dokonano uroczystego otwarcia Centrum Sztuki Osadzonych – pierwszego ogólnopolskiego ośrodka, w którym odbywa się resocjalizacja poprzez sztukę przy współudziale osób pozbawionych wolności

26 października br. w Zakładzie Karnym w Krzywańcu przeprowadzono Okręgowe Ćwiczenia Ochronno-Obronne, których celem było doskonalenie procesu decyzyjnego w sytuacjach kryzysowych oraz umiejętności współdziałania jednostki organizacyjnej Służby Więziennej z innymi służbami w zakresie likwidacji możliwych do wystąpienia form zagrożeń bezpieczeństwa w zakładzie karnym

W ramach Ogólnopolskich programów edukacyjnych Służby Więziennej związanych z prewencją przestępstw wśród młodzieży „W SŁUŻBIE PRAWU” oraz edukacją proobronną „W SŁUŻBIE OJCZYŹNIE”, gościliśmy w dniu 19.10.2023r. uczniów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku

W dniu 6 października br. przy udziale zaproszonych mediów odbyła się próba medialna przed uroczystym otwarciem „Centrum Sztuki Osadzonych”

W dniach 25-29 września br. w Ośrodku Konferencyjnym Krucze Skały w Karpaczu funkcjonariusze Służby Więziennej z okręgu poznańskiego zdobywali oraz doskonali swoje umiejętności z zakresu prowadzenia negocjacji w sytuacjach kryzysowych, mogących wystąpić w jednostkach organizacyjnych. W szkoleniu tym uczestniczyło troje funkcjonariuszy SW z Zakładu Karnego w Krzywańcu

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej