W dniu 23 lutego 2024 roku, skazani z Zakładu Karnego w Żytkowicach uczestniczyli w grupowych zajęciach kulturalno-oświatowych, które odbyły się w Muzeum Sił powietrznych w Dęblinie.

Butelki, puszki, a nawet części samochodowe - skazani regularnie sprzątają las wokół Zakładu Karnego w Żytkowicach.

W Zakładzie Karnym w Żytkowicach w dniu 14 lutego br. odbyła się narada wiceministra sprawiedliwości Marii Ejchart z przedstawicielami Sądu Okręgowego w Radomiu oraz kierownictwem Służby Więziennej okręgu lubelskiego oraz warszawskiego.

W trosce o obniżenie wydatków budżetowych oraz środowisko naturalne w Zakładzie Karnym w Żytkowicach postawiono na nowoczesne rozwiązania z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii, czyli fotowoltaikę oraz pompę ciepła.

W 2023 roku w ramach realizacji programu „Praca Więźniów” w Zakładzie Karnym w Żytkowicach podjęto wszelkie starania, które miały na celu stworzenie nowych miejsc pracy i objęcie jak największej grupy skazanych zatrudnieniem odpłatnym.

Realizacja Ogólnopolskiego programu edukacyjnego Służby Więziennej związanego z prewencją przestępstw wśród młodzieży "W SŁUŻBIE PRAWU"

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej