I miejsce wśród kobiet oraz II i III miejsce wśród mężczyzn w kategorii Służby Więziennej zdobyli funkcjonariusze z Oddziału Zewnętrznego w Lublińcu Zakładu Karnego w Herbach.

Gwarantujemy stabilne zatrudnienie i wynagrodzenie oraz możliwość rozwoju i awansu zawodowego. Więcej informacji dostępnych telefonicznie tel. 504 333 932 lub w komórce kadrowej Zakładu Karnego w Herbach: tel. 34 328 73 50, 34 328 73 51, 34 328 73 52.

Dzień 20 września 2023 r. już na zawsze zapisze się w kartach historii trzech jednostek okręgu katowickiego: Zakładu Karnego w Herbach, Aresztu Śledczego w Częstochowie i Aresztu Śledczego w Bytomiu.

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Herbach zawsze z dumą służą społeczeństwu

Kreatywność w doborze oddziaływań resocjalizacyjnych herbskich funkcjonariuszy, zwiększa szansę na przystosowanie osadzonych do życia w społeczeństwie.

Wczoraj w herbskiej jednostce, z okazji Dnia Służby Więziennej obchodzonego 29 czerwca br., odbyła się uroczysta odprawa.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej