Służba Więzienna chętnie włącza się do inicjatyw mających na celu wspieranie dzieci i osób potrzebujących. Więziennicy wzięli udział w festynie dla dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Inowrocławiu przeprowadzili szkolenie dla uczniów – członków Pocztów Sztandarowych szkół ponadpodstawowych powiatu inowrocławskiego.

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Inowrocławiu wzięli udział w nietypowym festynie z okazji Dnia Patrona Szkoły.

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Inowrocławiu wzięli udział w Festynie pod nazwą „Bezpieczne Wakacje 2024” oraz „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”.

Kpt. Elżbieta Kamińska, Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Inowrocławiu będąca członkiem Zespół ds. Popularyzacji Honorowego Krwiodawstwa w Służbie Więziennej otrzymała prestiżowe wyróżnienie.

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Inowrocławiu wzięli udział w dwóch festynach z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka organizowanych na terenie okolicznych szkół.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej