W dniu dzisiejszym odbyła się uroczystość związana z przyznaniem odznaczeń państwowych oraz awansów na wyższe stopnie służbowe funkcjonariuszom pełniącym służbę w Zakładzie Karnym w Rzeszowie.

W związku z Dniem Tradycji Służby Więziennej w rzeszowskiej jednostce penitencjarnej odbyło się szereg ważnych wydarzeń.

Funkcjonariusze w słowach przysięgi ślubują m. in. przestrzegać Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i wykazywać dbałość o dobre imię Służby. Złożenie ślubowania jest niezbędne do rozpoczęcia pracy w szeregach Służby Więziennej.

Na wniosek Dyrektora Okręgowego w Rzeszowie płk. Krzysztofa Kulczyckiego w dniu dzisiejszym na stanowisko Zastępcy Dyrektora Zakładu Karnego w Rzeszowie został powołany kpt. Tomasz Biały.

Lekcja z życia

13.01.2023

W dniu wczorajszym, Zakład Karny w Rzeszowie gościł uczniów Zespołu Szkół w Tyczynie, którzy wzięli udział w pierwszym w tym roku a kolejnym już z cyklu spotkań programu pn. „Klasa penitencjarna”.

Na wniosek Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Rzeszowie płk. Krzysztofa Kulczyckiego, Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński z dniem dzisiejszym powołał na stanowisko Dyrektora Zakładu Karnego w Rzeszowie mjr. Konrada Łożańskiego.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej