Z okazji 78 rocznicy Powstania Warszawskiego w zamojskiej jednostce penitencjarnej zorganizowane zostały konkursy, gazetki ścienne, broszury, audycje radiowe emitowane w zakładowym radiowęźle, a przede wszystkim spotkanie z historykiem – to tylko niektóre z form promocji wiedzy o Powstaniu Warszawskim, która jest propagowana wśród osadzonych. W dniu 1 sierpnia 2022 roku na terenie miasta odbyły się obchody 78 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego,...

W ostatnich miesiącach funkcjonariusze zamojskiej jednostki penitencjarnej odwiedzają szkoły ponadpodstawowe, a także uczestniczą w wydarzeniach plenerowych Zamościa i Zamojszczyzny. Celem wizyt jest przybliżenie uczestnikom spotkań zawodu funkcjonariusza Służby Więziennej.

Ekologia, to wyzwanie którego podjął się mjr Dariusz Biszczanik z ZK Zamość.

W 78 rocznicę „Bitwy pod Osuchami” odbyły się uroczystości upamiętniające największą bitwę partyzancką na ziemiach polskich podczas II wojny światowej.

Funkcjonariusze zamojskiej jednostki penitencjarnej, wspólnie z innymi formacjami mundurowymi, kolejny raz zorganizowali dla najmłodszych, Piknik Służb Mundurowych.

12 czerwca br. w Zamościu odbyły się uroczystości związane z 79 rocznicą ludobójstwa jakiego dopuścili się ukraińscy nacjonaliści na Polakach z Wołynia.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej