Dzień Kobiet corocznie obchodzony jest 8 marca i stanowi wyraz szacunku dla ofiar walki o równouprawnienie kobiet. Każdego dnia tysiące kobiet pełni służbę w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej.

W dniu dzisiejszym odbyło się uroczyste wprowadzenie nowego dyrektora jednostki. Ppłk Dariusz Bochyński zastąpił na tym stanowisku płk. Jacka Zwierzchowskiego, który przeszedł na zaopatrzenie emerytalne.

Z dniem 1 marca 2024 roku Dyrektor Generalny Służby Więziennej płk dr Andrzej Pecka powołał na stanowisko Dyrektora Zakładu Karnego w Zamościu ppłk. Dariusza Bochyńskiego.

W dniu 23 lutego 2024 roku po 25 letniej służbie Dyrektor Zakładu Karnego w Zamościu płk Jacek Zwierzchowski przeszedł na zaopatrzenie emerytalne.

W ramach współpracy zamojskiej jednostki penitencjarnej z Fundacją "Dzika Rzeka" i Lubelskim Towarzystwem Ornitologicznym, w świetlicy Zakładu Karnego w Zamościu odbyło się przekazanie wykonanych przez skazanych budek lęgowych i szkieletów gniazd dla dziko żyjących ptaków.

Zakład Karny w Zamościu 28 stycznia bieżącego roku, zagra w 32 Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej