W ramach kontynuacji cyklu spotkań „Z pasją za pan brat” osadzeni realizujący własne leczenie w ramach oddziałów dla skazanych uzależnionych od alkoholu oraz innych niż alkohol substancji psychoaktywnych w dniu 08.02.2024 r. uczestniczyli w spotkaniu z Krzysztofem Bortnik.

Lekcja wolności

23.01.2024

Od kilku miesięcy Służba Więzienna realizuje ogólnopolski program edukacyjny związany z prewencją przestępstw wśród młodzieży „W SŁUŻBIE PRAWU”.

W Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zakładzie Karnym we Wronkach rozpoczęła się sesja zimowa egzaminów zawodowych, która składa się z części praktycznej i teoretycznej. Do egzaminu przystąpiło 19 absolwentów kwalifikacyjnych kursów zawodowych w zawodzie: ślusarz i operator obrabiarek skrawających.

W okresie przedświątecznym w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu odbyło się spotkanie robocze poświęcone tematyce przemocy domowej i działaniom korekcyjnym skierowanym na sprawców przemocy wobec osób najbliższych.

Realizujemy program "W służbie prawu"

30 grudnia 2023 r. w 105. rocznicę wyzwolenia Wronek spod zaboru pruskiego, we Wronkach odbył się Marsz Wolności, w których wzięła udział delegacja Zakładu Karnego we Wronkach.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej