19 stycznia 2018 r. minęło 25 lat ratyfikacji przez Polskę Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

„W imię Boga w Trójcy Świętej jedynego. Stanisław August z bożej łaski i woli Narodu Król Polski (…) dla ugruntowania wolności, dla ocalenia Ojczyzny naszej i jej granic z największą stałością ducha niniejszą konstytucję uchwalamy i tę całkowicie za świętą, za niewzruszoną deklarujemy ...” ( preambuła Ustawy Rządowej z 3 maja 1791 r.).

Reprezentanci Zakładu Karnego w Herbach zajęli II miejsce w 3. Turnieju Strzeleckim o Puchar Dyrektora Zakładu Karnego w Raciborzu pod patronatem Dyrektora Okręgowego SW w Katowicach.

„Nie zrobiliśmy nic wielkiego, widząc wypadek nie zastanawialiśmy się ani przez chwilę. Zatrzymaliśmy się i podjęliśmy działanie – to naturalne ...” mówią skromnie funkcjonariusze Zakładu Karnego w Herbach udzielający pomocy ofierze piątkowego wypadku.

"Sto lat Służby Więziennej w Niepodległej Polsce", pod takim hasłem przebiegała wizyta gimnazjalistów na terenie Zakładu Karnego w Herbach.

W Wielki Piątek funkcjonariusze Zakładu Karnego w Herbach uczestniczyli nabożeństwie Drogi Krzyżowej.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej