Służbę Więzienną podczas uroczystości w dniu 15 sierpnia 2020 r. reprezentował dyrektor Zakładu Karnego w Chełmie mjr Andrzej Weremko wraz z Pocztem Sztandarowym

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), w związku z wystąpieniem na obszarze województwa lubelskiego potwierdzonych przypadków zarażenia wirusem COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz kierując się zaleceniami wydanymi przez...

Zgodnie z art 135 §2 kodeksu karnego wykonawczego w każdym zakładzie prowadzi się wypożyczalnie książek i prasy. Biblioteka Centralna działająca w Zakładzie Karnym w Chełmie jest częścią składową jednostki penitencjarnej i współuczestniczy w resocjalizacji osadzonych. Organizacja biblioteki centralnej, począwszy od gromadzenia aż do udostępniania, ukierunkowana jest na potrzeby i możliwości osób, którzy weszli w konflikt z prawem i zostali...

Służbę Więzienną podczas uroczystości w dniu 31 lipca 2020r. reprezentował Dyrektor Zakładu Karnego w Chełmie mjr Andrzej Weremko

W odpowiedzi na apel Wojewódzkiego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie w dniu 31 lipca 2020 r. odbyło się honorowe oddawanie krwi w ramach inicjatywy funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Chełmie oraz  wspólnej akcji Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej pod hasłem „Resort Sprawiedliwości Pomaga”.

Na podstawie art. 13 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2020 r. poz. 848), art. 247 § 1 i 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 523 i 568) oraz § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określenych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem epidemii (Dz. U. poz....

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej