„Nasze dzieci – nasz skarb” - to nazwa jednego z programów, jaki realizuje kadra penitencjarna z Zakładu Karnego w Raciborzu w celu wzmocnienia więzi rodzinnych osób pozbawionych wolności z ich rodzinami.

Czworonogi otrzymały nowe budy. To kolejny wyraz współpracy Zakładu Karnego w Raciborzu i przywięziennego przedsiębiorstwa "Rakon" ze schroniskiem. Nowe wyposażenie schroniska przekazał pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości - Michał Woś.

Z-ca Dyrektora Zakładu Karnego w Raciborzu – mjr Krzysztof Karwowski wziął udział w strzelaniu królewskim przygotowanym przez Raciborskie Kurkowe Bractwo Strzeleckie.

Służba Więzienna wspomagała organizację XXI Igrzysk Sportowych Dzieci i Młodzieży Niedostosowanej Społecznie i Niepełnosprawnej, które odbyły się 30 maja na stadionie PWSZ w Raciborzu.

W Teatrze Ziemi Rybnickiej odbył się wernisaż pt. "Śląskie kobiety – polskie twierdze”. Zaprezentowano sylwetki 42 kobiet – zapomnianych bohaterek czasów walki o polską tożsamość narodową Śląska. W wydarzeniu wziął udział Dyrektor Zakładu Karnego w Raciborzu.

Funkcjonariusze raciborskiego zakładu karnego, wspólnie z innymi formacjami mundurowymi, już po raz trzeci zorganizowali dla najmłodszych wielki piknik służb mundurowych. W imprezie wzięło udział ponad 700 osób.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej