W dniu 21 maja 2018r., wdrożono do realizacji w Zakładzie Karnym w Łupkowie II edycję projektu ”Wielokulturowa Pamięć Dni Minionych, będącego wspólnym przedsięwzięciem Uniwersytetu Rzeszowskiego i Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Rzeszowie.

W dniu 18.05.2018 r. na strzelnicy Zakładu Karnego w Łupkowie rozegrano Eliminacje do XLVII Mistrzostw Strzeleckich Służby Więziennej.

W dniu 03 maja 2018 r. Dyrektor Zakładu Karnego w Łupkowie płk Adam Zarzyczny wraz z współpracownikami uczestniczył w zorganizowanych przez Wójta Gminy Komańcza obchodach 227 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

W dniu 24.04.2018r., na terenie Zakładu Karnego w Łupkowie gościliśmy przedstawicieli Wspólnoty Anonimowych Alkoholików z regionu małopolskiego, którzy na co dzień współpracują z jednostkami penitencjarnymi funkcjonującymi w ramach Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Rzeszowie.

W dniu 12.04.2018r., skazani z Zakładu Karnego w Łupkowie, byli gośćmi w Domu Pomocy Społecznej w Iwoniczu gdzie mogli zapoznać się z podstawowymi zasadami opieki nad osobami niepełnosprawnymi.

Dyrektor Zakładu Karnego w Łupkowie podpisał dwie kolejne umowy z kontrahentami zewnętrznymi o odpłatne zatrudnienie skazanych.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej