Ogólnopolski Dzień Bezpiecznego Kierowcy był doskonałą okazją, żeby w Oddziale Zewnętrznym w Toruniu obyły się zajęcia ze skazanymi, mające na celu uświadomić im jak ważne jest przestrzeganie przepisów, a także zachowanie na drodze rozwagi i kultury.

W Oddziale Zewnętrzny w Toruniu odbyła się rozmowa z przedstawicielem firmy Nomet w sprawie kontynuowania współpracy w ramach programu „Praca dla więźniów”.

Po Przedszkolu nr 1, Szkole Podstawowej nr 3, Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 26, w ramach akcji #ResortSprawiedliwościPomaga, kolejna toruńska placówka oświatowa otrzymała środki ochrony w postaci masek wielokrotnego użytku przygotowanych przez osadzonych z toruńskiego Oddziału Zewnętrznego.

Udział w wyborach jest jednym z podstawowych obowiązków obywatela Polski. Możliwość oddania głosu stanowi jeden z fundamentów demokracji. Osadzeni, choć pozbawieni wolności nie zawsze są pozbawieni praw wyborczych i również mają możliwość wyboru swojego kandydata.

W ramach akcji Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej pod nazwą #ResortSprawiedliwościPomaga po raz kolejny Oddział Zewnętrzny w Toruniu przekazał środki ochronne do dwóch placówek oświatowo-wychowawczych, tj. do Szkoły Podstawowej nr 3 w Toruniu oraz Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 26 w Toruniu.

Oddział Zewnętrzny w Toruniu również przyłączył się do akcji: Resort Sprawiedliwości Pomaga. W ramach projektu przekazano maski uszyte przez skazany dla Przedszkola Miejskiego nr 1 w Toruniu.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej