Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Raciborzu uczestniczyli w spotkaniu z kandydatami na studia przygotowanym przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową.

Dyrektor Zakładu Karnego w Raciborzu zorganizował międzyresortowe szkolenie z zakresu taktyk i technik interwencji. Była to już 3 edycja ćwiczeń, jakie przygotowała Służba Więzienna.

Dnia 25 kwietnia w raciborskiej jednostce penitencjarnej zakończył się kolejny kurs w ramach Programu POWER. Uczestnicy otrzymali zaświadczenia o nabytych umiejętnościach i kwalifikacjach zawodowych.

Funkcjonariusze działu ochrony dzięki współpracy Zakładu Karnego w Raciborzu z Counter-Terrorism Training Poland - Rescue Team zdobywali wiedzę w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Funkcjonariusze raciborskiego więzienia zorganizowali konkurs dla skazanych promujący wartości moralne płynące z Pisma Świętego.

Zakład Karny w Raciborzu odwiedzili uczniowie Liceum Ogólnokształcącego Mundurowego z Zespołu Szkół w Rybniku. To jedno z dydaktycznych działań, jakie podejmuje Służba Więzienna wobec osób, które w przyszłości założą mundur.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej