W Zakładzie Karnym w Łupkowie odbyła się uroczysta odprawa służbowa w obecności Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej płk Marka Grabka. Pan Dyrektor wręczył funkcjonariuszom odznaczenia i awanse na wyższe stopnie służbowe.

W dniach 25 i 28 stycznia 2018 roku funkcjonariusze łupkowskiej jednostki penitencjarnej oraz osadzeni wdrożeni przez kadrę penitencjarną do realizacji programu "Wielokulturowa Pamięć Dni Minionych", uczestniczyli w X Obchodach Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holocaustu na Podkarpaciu

II miejsce Zakładu Karnego w Łupkowie w III Konkursie Historycznym - „Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 w obronie granic i niepodległości”.

Resocjalizacja w ujęciu historycznym, to główna oś realizacji Porozumienia zawartego pomiędzy Uniwersytetem Rzeszowskim, a Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Rzeszowie, którego celem jest wspólne prowadzenie oddziaływań readaptacyjnych wobec więźniów.

Funkcjonariusze i emerycie z Zakładu Karnego w Łupkowie włączyli się do Ogólnopolskiej Akcji Honorowego Krwiodawstwa.

W dniu 01 grudnia 2017 r. Dyrektor Zakładu Karnego w Łupkowie podpisał kolejną umowę z kontrahentem zewnętrznym o odpłatne zatrudnienie skazanych.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej