Dnia 13 grudnia 2023 r. na terenie Aresztu Śledczego w Krasnymstawie zorganizowano spotkanie z  młodzieżą i kadrą pedagogiczną Zespołu Szkół Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie.

14 grudnia 2023 roku ppłk Marcin Czerw - Dyrektor Aresztu Śledczego w Krasnymstawie podpisał kolejną umowę o odpłatnym zatrudnieniu skazanych z firmą "EUROCASH" S.A. z siedzibą w Komornikach.

W dniu 5 grudnia 2023 roku, funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Krasnymstawie udali się z wizytą do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II- Papieża w Orłowie Drewnianym oraz do Szkoły Podstawowej w Wirkowicach, aby realizować program Służby Więziennej związany z prewencją przestępstw wśród młodzieży "W SŁUŻBIE PRAWU".

W dniu 2 grudnia 2023 r. osadzeni z Aresztu Śledczego w Krasnymstawie uczestniczyli w zwiedzaniu Muzeum i Miejsca Pamięci w Sobiborze

W dniach 22 oraz 29 listopada 2023 r. krasnostawską jednostkę penitencjarną odwiedziła młodzież wraz z kadrą pedagogiczną z II Liceum Ogólnokształcącego im. C.K.Norwida w Krasnymstawie.

W Areszcie Śledczym w Krasnymstawie odbyła się uroczysta odprawa z okazji Dnia Niepodległości.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej