8 lutego w Dniu Tradycji Służby Więziennej przywołujemy ważne wydarzenia historyczne mające wpływ na kształt więziennictwa w Polsce

Mediacja po wyroku

07.02.2024

Realizowany w Areszcie Śledczym w Lublinie program resocjalizacji Mediacja po wyroku ma na celu podnoszenie wiedzy o mediacji i wzmacnianiu umiejętności społecznych osób odbywających karę pozbawienia wolności, potrzebnych w przygotowaniu do udziału w postępowaniu mediacyjnym

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia

Funkcjonariusz Aresztu Śledczego w Lublinie por. Artur Krysa został uhonorowany Medalem Prezydenta Miasta Lublin za wieloletnią działalność na rzecz przeciwdziałania przemocy na terenie Lublina

Nadchodzący koniec roku często kojarzy się z czasem podsumowań. Cieszymy się, że w tym okresie nadeszła pozytywna wiadomość z Zakładu Karnego w Rawiczu o kolejnym sukcesie gazety „Piąty Południk”, która zajęła II miejsce w IX Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Szpalty za kratą.

30 listopada 2023 roku miała miejsce uroczysta odprawa służbowa z okazji Narodowego Święta Niepodległości połączona z uhonorowaniem funkcjonariuszy pełniących służbę w lubelskiej jednostce penitencjarnej

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej