W dniu 7 czerwca br. na murze Aresztu Śledczego w Olsztynie, odsłonięto tablicę poświęconą osobom związanym z polskim podziemiem antykomunistycznym, przetrzymywanym i represjonowanym w Więzieniu Karno – Śledczym w Olsztynie.

3 Maja Polacy na całym świecie obchodzą święto narodowe upamiętniające przyjęcie w 1791 r. pierwszej w Europie i drugiej na świecie spisanej Konstytucji.

14 kwietnia w  Warmińsko – Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbyły się obchody 83. rocznicy Zbrodni Katyńskiej.

W dniu 23 marca br. olsztyńską jednostkę odwiedzili uczniowie I klasy Liceum Ekonomicznego - Zespołu Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim.

17 marca br. w Areszcie Śledczym w Olsztynie odbyła się uroczysta odprawa roczna, w której uczestniczył płk Wojciech Szczudło - Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Olsztynie.

W dniu 2 marca br. olsztyńską jednostkę odwiedzili uczniowie IV klasy Zespołu Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej