19 czerwca 2023 r. odbyła się uroczystość nadania sztandaru Aresztowi Śledczemu w Opolu.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej