Skazani z radomskiego Aresztu Śledczego uczestniczyli w zajęciach kulturalno-oświatowych.

Dzięki dobrym relacjom z lokalnymi przedsiębiorcami, udało się nawiązać współpracę z nowym kontrahentem, realizując tym samym program "Praca dla Więźniów".

W ramach kształtowania postaw patriotycznych w Areszcie Śledczym w Radomiu odbyła się prelekcja historyczna.

Funkcjonariusze z radomskiego Aresztu wzięli udział w pikniku poświęconym bezpieczeństwu.

Funkcjonariusze z radomskiego Aresztu Śledczego tradycyjnie oddali krew

Radomską jednostkę penitencjarną odwiedziła kolejna grupa młodzieży

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej