Dzień przed uroczystością odzyskania niepodległości przez Polskę uczczono pamięć żołnierzy Podziemia Niepodległościowego i Antykomunistycznego, żołnierzy Armii Krajowej , którzy wzięli udział w odbiciu więźniów politycznych z radomskiego więzienia. Została odmówiona modlitwa za bohaterów walk o niepodległość z czasów zniewolenia komunistycznego.

"W SŁUŻBIE PRAWU'

27.10.2023

Funkcjonariusze radomskiej jednostki penitencjarnej Areszt Śledczy w Radomiu odwiedzili kolejne szkoły w ramach Ogólnopolskiego programu edukacyjnego "W SŁUŻBIE PRAWU"

Areszt Śledczy w Radomiu odwiedziły kolejne grupy uczniów w ramach programu edukacyjnego Służby Więziennej związanego z prewencją przestępstw wśród młodzieży "W SŁUŻBIE PRAWU".

20.10.2023 r. w Areszcie Śledczym w Radomiu odbyły się ćwiczenia w zakresie działań ochronnych, pk.: "Kozia Góra 2023”.

Areszt Śledczy organizatorem VII Ogólnopolskiego Konkursu” MINI SALON AUTOPORTRETU” RADOM 2023, w kategorii „ Pokaż twarz swojej miłości” oraz „Pamięć Bohaterek i Bohaterów getta warszawskiego”.

Mediacja jest sposobem na rozwiązywanie konfliktu, w którym biorą udział skłócone strony i mediator. Jest dobrowolną, poufną metodą rozwiązywania sporu. Przy pomocy bezstronnego i neutralnego mediatora strony konfliktu lub sporu samodzielnie dochodzą do porozumienia.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej