15 listopada 2023 r. studenci psychologii z Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW byli uczestnikami zajęć na terenie Aresztu Śledczego w Świdnicy.

W październiku 2023 r. uczniowie IV Liceum Ogólnokształcącego w Wałbrzychu uczestniczyli w lekcjach poświęconych zagadnieniom prawnym, które zrealizowali na terenie jednostki penitencjarnej funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Świdnicy.

Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Świdnicy w październiku 2023 r. już po raz kolejny uczestniczyli w targach pracy, które były organizowane przez miejscowy Powiatowy Urząd Pracy.

11 września 2023 r. w szeregi Służby Więziennej Aresztu Śledczego w Świdnicy wstąpiły kolejne 2 nowe funkcjonariuszki, spośród których jedna będzie wykonywała zadania w dziale ochrony, a druga w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy.

Na początku września w świdnickim Areszcie Śledczym zakończył się kolejny kurs zaworowy zorganizowany przez funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Funkcjonariusze Służby Więziennej Aresztu Śledczego w Świdnicy regularnie uczestniczą w obchodach świąt państwowych, ale także jubileuszach okolicznościowych lokalnych służb mundurowych, z którymi współdziałają na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa obywateli.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej