Tradycyjnie w ostatnią niedzielę października na toruńskiej Barbarce odbyła się uroczystość patriotyczna upamiętniająca ofiary niemieckiej zbrodni.

Osadzeni odbywający karę pozbawienia wolności w Oddziale Zewnętrznym w Toruniu uczestniczyli w nietypowym projekcie.

W Oddziale Zewnętrznym w Toruniu gościło kilkunastu uczestników Ochotniczego Hufca Pracy. Wizyta miała charakter zapoznania ze specyfiką służby penitencjarnej.

Pod nadzorem funkcjonariuszy Służby Więziennej skazani z Oddziału Zewnętrznego w Toruniu uporządkowali teren cmentarza.

Spotkanie po latach

11.10.2023

W toruńskim Oddziale Zewnętrznym doszło do spotkania koła emerytów. Była to okazja, by spotkać kolegów ze służby i powspominać „stare czasy”.

27 września został ustanowiony Dniem Polskiego Państwa Podziemnego. W toruńskich uroczystościach uczestniczył przedstawiciel Służby Więziennej.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej