Z okazji Mikołajek funkcjonariusze Zakładu Karnego we Wronkach podarowali dzieciom z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Szamotułach prowadzonej przez Siostry Franciszkanki sanki wykonane w ramach terapii zajęciowej dla skazanych.

Grudzień to wyjątkowy miesiąc, gdyż kojarzy się ze świątecznym okresem. Dlatego też i w tym roku nie mogło zabraknąć świątecznego akcentu w ten mikołajkowy dzień. Odwiedziliśmy nakielskie przedszkolaki. Powodów było kilka, ale ten najważniejszy to wywołać uśmiech na twarzach najmłodszych. To z pewnością nam się udało.

Zakład Karny w Rawiczu z powodzeniem realizuje program resocjalizacji sprzyjający readaptacji społecznej „Tato wracaj”, który wpisuje się w nurt reintegracji rodzin osób pozbawionych wolności.

Neopren, Kevlar, Spandex - trudne do zapamiętania nazwy, które wiele znaczą, gdy chodzi o bezpieczeństwo naszych funkcjonariuszy. 

W minionym tygodniu w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Poznaniu, w związku z realizacją projektu pn. "Pilotażowe kompleksy penitencjarne" w ramach Programu "Sprawiedliwość" Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021, odbyło się kolejne posiedzenie Komitetu Współpracy dla Programu, połączone z wizytacją Oddziału Zewnętrznego w Koziegłowach Aresztu Śledczego w Poznaniu, jako jednego z miejsc inwestycji.

Funkcjonariuszki z Zakładu Karnego w Potulicach oraz funkcjonariusze Policji z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy odwiedzili jedną z bydgoskich szkół średnich. Podczas spotkania poruszono tematykę odpowiedzialności prawnej nieletnich oraz zawarto elementy profilaktyki zachowań aspołecznych. Spotkanie dało także przestrzeń na przybliżenie pracy w formacji mundurowej.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej