Umożliwienie sprawnego włączenia się w przestrzeń rynku pracy to jeden z podstawowych czynników warunkujących udany powrót do społeczeństwa.

Nie liczy się to ile posiadasz, ale ile dajesz innym i jak się z nimi dzielisz…

Bohaterska postawa funkcjonariuszy jadących na służbę z Zakładu Karnego w Żytkowicach przyczyniła się do zatrzymania nietrzeźwego kierowcy.

W dniu 20 grudniu 2023 Zakład Karny w Żytkowicach gościł uczniów z Liceum Ogólnokształcącego im. Polskich Spadochroniarzy w Radomiu w ramach edukacji proobronnej.

Osadzeni z Zakładu Karnego w Żytkowicach złożyli życzenia świąteczne mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej w Kozienicach

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej