Dnia 24 listopada 2023 roku została podpisana kolejna umowa o zatrudnieniu odpłatnym skazanych.

24 listopada br. w Zakładzie Karnym w Chełmie miała miejsce uroczysta odprawa służbowa.

W chełmskich uroczystościach 105. Rocznicy Odzyskania Niepodległości Służbę Więzienną reprezentował Dyrektor Zakładu Karnego w Chełmie ppłk Damian Knap wraz z Pocztem Sztandarowym.

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Chełmie w dniu 19 października 2023 roku spotkali się z osobami poszukającymi pracy na terenie Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie.

W niedzielę 17 września 2023 r. funkcjonariusze i pracownicy Zakładu Karnego w Chełmie wraz z rodzinami wzięli udział w I Rajdzie Rowerowym, zorganizowanym przez Radę Sportu tutejszej jednostki.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej