W galerii Nova w Bibliotece Publicznej w Chełmie im. Marii Pauliny Orsetti przy ul. Partyzantów 40 w dniach 16.06.2022 r. - 23.06.2022r. można obejrzeć wystawę pokonkursową prac twórczości osadzonych zorganizowaną w ramach XI Ogólnopolskiego Konkursu „Nowe życie starych przedmiotów”. Uroczystego otwarcia wernisażu dokonał ppłk Marek Kudyk Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Chełmie wraz z mjr Łukaszem Bielakiem reprezentującym płk Cyprian Bas - Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej...

Dnia 24 maja 2023 roku została podpisana kolejna umowa o zatrudnieniu odpłatnym skazanych.

Ppłk Dariusz Kossyk Dyrektor Zakładu Karnego w Chełmie w ramach wspólnej akcji Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej pod hasłem #ResortSprawiedliwościPomaga przekazał dziś na ręce Paulinki Tarasiuk i jej rodziców rękodzieła wykonane przez osadzonych na cel aukcji charytatywnej, której celem jest zbiórka pieniędzy na leczenie dziewczynki.

Dnia 25 kwietnia 2023 roku została podpisana kolejna umowa o zatrudnieniu odpłatnym skazanych.

21 kwietnia br. w Zakładzie Karnym w Chełmie odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę pawilonu mieszkalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Wydarzeniu towarzyszyła ceremonia podpisania aktu erekcyjnego.

Dnia 18 kwietnia 2023 roku została podpisana umowa o zatrudnieniu odpłatnym skazanych z tutejszej jednostki penitencjarnej.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej