Dziś (6 października) na terenie przyległym do Zakładu Karnego w Jastrzębiu - Zdroju odbyły się powiatowe ćwiczenia ratownicze, które zainaugurowały otwarcie poligonu strażackiego. Po zakończonych ćwiczeniach odbyło się spotkanie z udziałem Wiceministra Sprawiedliwości Michała Wosia, z-cy Dyrektora Generalnego Służby Więziennej gen. Andrzeja Leńczuka, Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Katowicach płk. Macieja Koniora oraz zaproszonych przez organizatora gości.

4 października br. uczniowie z klasy siódmej i ósmej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 im. Jana Pawła II w Rybniku uczestniczyli w edukacji prawnej prowadzonej przez funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju.

„Murem za polskim mundurem”- takimi słowami przywitał gości i uczestników Pikników Michał Woś- wiceminister sprawiedliwości, który objął honorowym patronatem wydarzenia organizowane przez dyrektora Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju we współpracy z rybnickim Nadleśnictwem.

W dniu 12.08.2023 r. Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju po raz kolejny mieli okazję uczestniczyć w uroczystości Święta Wojska Polskiego organizowanego przez Wojskowe Centrum Rekrutacji w Tychach oraz Urząd Miejski w Pszczynie.

W dniu 15 czerwca 2023 r. Zakład Karny w Jastrzębiu-Zdroju przyjął dwie grupy młodzieży z Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. K. Miarka w Żorach oraz harcerzy z Hufca ZHP 23 DSH Knieja. Wizyta ta była częścią programu edukacyjnego o nazwie "W Służbie Ojczyźnie", który ma na celu edukację prawną młodzieży oraz kształtowanie postaw obywatelskich, proobronnych i patriotycznych.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej